เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ผู้บริหาร
 


นายสามารถ สุขสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 


นายไพบูลย์ บัวรื่น
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า


นายศักดิ์ชาย ยินดีสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 


นายจุมพล ศิริรักษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลนาป่า


นางเบ็ญจา อุมชัยชนะ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 470,979 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com