เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
แรกเริ่มเดิมทีสภาตำบลนาป่า ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า หรือ อบต.นาป่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 โดยมีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงจอดรถดับเพลิง และอาคารเล็ก 1 ห้อง สำหรับพนักงานดับเพลิงอยู่เวรประจำตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า หรือ อบต.นาป่า ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาป่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 และได้ปรับโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ จาก 3 งาน เป็น 7 กองงาน
>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม Click
 
ที่ตั้ง
 
 
ปัจจุบันตำบลนาป่า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง เลขที่ 89 หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 มีเนื้อที่โดยประมาณ 18.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,437 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลหนองไม้แดง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลสำนักบก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านสวน และ ตำบลหนองไม้แดง
 
ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลหนองไม้แดง
ตำบลบ้านสวน
และ ตำบลหนองไม้แดง
ม.7
ม.5
ม.10
ม.11
ม.12
ม.4
ม.3
ม.9
ม.8
ม.6
ม.2
ม.1
ตำบลดอนหัวฬ่อ
และ ตำบลสำนักบก
ตำบลหนองรี
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ดินทราย ระดับใต้ผิวดินลึกเฉลี่ยประมาณ 2.00 เมตร
ภูมิอากาศ
 
 
โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบ มรสุมเมืองร้อน ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมาก มีฝนตกชุก สลับกับแห้งแล้ง
 
อาชีพประชากร
 
 
  รับจ้าง จำนวนร้อยละ 60
  เกษตรกรรม จำนวนร้อยละ 5
  ค้าขาย จำนวนร้อยละ 25
  อื่นๆ จำนวนร้อยละ 10
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 41,383 คน แยกเป็น
  ชาย  20,311 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08
  หญิง 21,072 คน คิดเป็นร้อยละ 50.92
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 25,702 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,261.36 คน/ตร.กม.
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
เขตการปกครอง
 
ตำบลนาป่า แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน 16 ชุมชน
 
12 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านนาล่าง
หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง
หมู่ที่ 3 บ้านนาขัดแตะ
หมู่ที่ 4 บ้านนานอก
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งบางกระแบง
หมู่ที่ 6 บ้านนาเขื่อน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองพะเนียง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองทราย
หมู่ที่ 9 บ้านบ่อมอญ
หมู่ที่ 10 บ้านไร่บน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองบอน
หมู่ที่ 12 บ้านหนองยายรัก
16 ชุมชน
ชุมชนบ้านนาล่าง (หมู่ที่ 1)
ชุมชนบ้านท้องคุ้ง (หมู่ที่ 2)
ชุมชนบ้านนาขัดแตะ (หมู่ที่ 3)
ชุมชนบ้านนานอก (หมู่ที่ 4)
ชุมชนบ้านทุ่งบางกระแบง (หมู่ที่ 5)
ชุมชนบ้านนาเขื่อน (หมู่ที่ 6)
ชุมชนบ้านหนองพะเนียง (หมู่ที่ 7)
ชุมชนบ้านหนองทราย (หมู่ที่ 8)
ชุมชนบ้านบ่อมอญ (หมู่ที่ 9)
ชุมชนบ้านไร่บน (หมู่ที่ 10)
ชุมชนปืนใหญ่สามัคคี (หมู่ที่ 10)
ชุมชนบ้านหนองบอน (หมู่ที่ 11)
ชุมชนบ้านหนองยายรัก (หมู่ที่ 12)
ชุมชนปริณดาสังกะสี (หมู่ที่ 12)
ชุมชนอีสเทิร์นแลนด์ (หมู่ที่ 12)
ชุมขนแฟมิลี่แลนด์ (หมู่ที่ 12)
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,281,447 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com