เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
แรกเริ่มเดิมทีสภาตำบลนาป่า ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า หรือ อบต.นาป่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 โดยมีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงจอดรถดับเพลิง และอาคารเล็ก 1 ห้อง สำหรับพนักงานดับเพลิงอยู่เวรประจำตลอด 24 ชั่วโมง ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า หรือ อบต.นาป่า ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาป่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 และได้ปรับโครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ จาก 3 งาน เป็น 7 กองงาน
>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม Click
 
ที่ตั้ง
 
 
ตำบลนาป่า ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร สถานที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000 มีเนื้อที่โดยประมาณ 18.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,437 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลหนองไม้แดง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลสำนักบก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านสวน และ ตำบลหนองไม้แดง
 
ตำบลดอนหัวฬ่อ และ ตำบลหนองไม้แดง
ตำบลบ้านสวน
และ ตำบลหนองไม้แดง
ม.7
ม.5
ม.10
ม.11
ม.12
ม.4
ม.3
ม.9
ม.8
ม.6
ม.2
ม.1
ตำบลดอนหัวฬ่อ
และ ตำบลสำนักบก
ตำบลหนองรี
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบ พื้นที่ดินทราย ระดับใต้ผิวดินลึกเฉลี่ยประมาณ 2.00 เมตร
ภูมิอากาศ
 
 
โดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบ มรสุมเมืองร้อน ฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมาก มีฝนตกชุก สลับกับแห้งแล้ง
 
อาชีพประชากร
 
 

รับจ้าง จำนวนร้อยละ 60

เกษตรกรรม จำนวนร้อยละ 5

ค้าขาย จำนวนร้อยละ 25

อื่นๆ จำนวนร้อยละ 10
จำนวนประชากร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 37,334 คน แยกเป็น

ชาย  18,386 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25

หญิง 18,948 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 23,413 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 2,040.11 คน/ตร.กม.
 
 
เขตการปกครอง
 
ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ชุมชนบ้านนาล่าง 3,474 3,801 7,275 3,848
ชุมชนบ้านท้องคุ้ง 1,165 1,188 2,353 1,635
ชุมชนบ้านนาขัดแตะ 336 342 678 385
ชุมชนบ้านนานอก 1,045 1,041 2,086 1,482
ชุมชนบ้านทุ่งบางกระแบง 515 509 1,024 674
ชุมชนบ้านนาเขื่อน 259 262 521 335
ชุมชนบ้านหนองพะเนียง 434 531 965 504
ชุมชนบ้านหนองทราย 1,325 1,416 2,741 2,163
ชุมชนบ้านบ่อมอญ 2,149 2,326 4,475 2,814
ชุมชนบ้านไร่บน 855 821 1,676 985
ชุมชนบ้านหนองบอน 1,373 1,221 2,594 2,163
ชุมชนบ้านหนองยายรัก 3,355 3,514 6,862 4,576
ชุมชนปืนใหญ่สามัคคี 317 - 317 1(ค่ายทหาร)
ชุมชนปืนใหญ่สามัคคี 260 292 551 353
ชุมชนอีสเทิร์นแลนด์ 290 340 630 301
ชุมชนแฟมิลี่แลนด์ 1,234 1,344 2,586 1,194
รวม 18,386 18,948 37,334 23,413
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,007,260 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com