เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ติดต่อเทศบาล
 
วัดราษฏ์สโมสร
ศูนย์กระจายสินค้าดัชมิิลล์
หมู่บ้านสุขสิริวิลล์
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
หมายเลข 316
ถนนศุขประยูร
ที่ทำการเทศบาลตำบลนาป่า
 
เทศบาลตำบลนาป่า
 
ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ที่ 11 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
โทรสาร : 0-3805-5575
Website : www.napachon.go.th
E-mail : dtpn@napachon.go.th
 
  สำนักงานตำบลเทศบาลนาป่า
 
 
สายตรงนายก
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 115
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 113
 
 
นายสามารถ สุขสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า
นายสราวุธ เย็นยิ่ง
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
 
กองคลัง 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 102
งานพัฒนารายได้ (ชำระภาษี) 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 112
สำนักปลัดเทศบาล 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 103
กองวิชาการและแผนงาน 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 103
กองช่าง 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 104, 105
กองสาธารณสุขฯ 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 106
กองสวัสดิการสังคม 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 107
กองการศึกษา 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 108
งานป้องกันฯ/ดับเพลิง 0-3805-5577  
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาป่า 0-3828-2049  
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 115
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่า 0-3805-5645 ถึง 6 ต่อ 113
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 398,563 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com