ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
แจ้งชำระค่าขยะ