เทศบาลตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • 1.)
    ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า กรุณาติดต่อ เทศบาลฯ ก่อนโอน โทร. 0972280545 และ 0645862069