เทศบาลตำบล นาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.นาป่า)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ติดต่อหน่วยงาน โทร 038-055-499