เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ผลการจัดชื้อจัดจ้าง
/ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง [ 27 ก.ย. 2564 ]ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า 4 โรงเรียน [ 27 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถดับเพลิง พร้อมเทพื้นลานจอดรถ หมูที่ 2 ตำบลนาป่า [ 27 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง บริเวณที่สาธารณะเขานกยูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า [ 27 ก.ย. 2564 ]วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 27 ก.ย. 2564 ]โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ [ 27 ก.ย. 2564 ]ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลนาป่า [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๗๗๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๓-๖๗๒๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเพิ่มปริมาณพื้นที่การใช้งานสำหรับการจัดทำไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของพนักงานเทศบาลตำบลนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 127
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,632 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com