เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
ชบ 0023.3/ว1448 การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
ชบ 0023.1/ว1449 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
ชบ 0023.1/ว101 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบถ่ายทอดสด DIA Live Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
ชบ 0023.3/ว102 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียน/วิทยาลัย ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
ชบ 0023.3/ว103 แจ้งแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน nt ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
ชบ 0023.4/54 รายงานข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับหารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1350
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 783,073 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com