เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว6581 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
ชบ 0023.4/27196  ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
ชบ 0023.3/ว6582  ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
ชบ 0023.2/27194  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
ชบ 0023.2/27193  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
ชบ 0023.5/732 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ต.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,595
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,153,857 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com