เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว2622 ลว 21 เม.ย.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว2665 ลว 22 เม.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre -Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว2576 ลว 19 เม.ย.64 การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.3/ว2662 ลว 22 เม.ย.64 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.2/10570 ลว 22 เม.ย.64 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
ชบ 0023.5/300 ลว 19 เม.ย.64 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์สำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  [ 22 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,773
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,709,894 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com