เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 3491 ลว.18 พ.ค. 65 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ว 273 ลว. 19 พ.ค. 65 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.5/ว 272 ลว. 19 พ.ค. 65 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 3513 ลว. 19 พ.ค. 65 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรพจำปี พ.ศ. 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.4/12216 ลว. 18 พ.ค. 65 การรายงานเหตุการณ์กระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการณ์กระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ปกติที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.5/12342 ลว. 19 พ.ค. 65 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,145
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,434 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com