เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
ชบ 0023.2/ว5703 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม รุ่นที่ ๕๒ กลับต้นสังกัด  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/27345 แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/ว5702 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีอยู่ระหว่างอุทรณ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 19 ก.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/ว5683 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก  [ 18 ก.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/ว2698 การขอรับการสนับสนุนงบประมารตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 18 ก.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/ว5699 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  [ 18 ก.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1203
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 540,897 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com