เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
ชบ 0023.5/824 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/ว505 หารือการขอรับเงินเพื่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้า  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/825 หารือการขอรับเงินเพื่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละยี่สิบห้า  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.3/ว6766 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.1/816 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
ชบ 0023.5/817 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัมนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ ๒  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1245
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 632,308 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com