เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๓  เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด  [ 28 พ.ย. 2556 ]  
ที่ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๓ เรื่อง โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)  [ 28 พ.ย. 2556 ]  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๖ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี  [ 28 พ.ย. 2556 ]  
ที่ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๕๐  เรื่อง การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้า  [ 28 พ.ย. 2556 ]  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๑๙  เรื่อง การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบประมาณหน้า (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  [ 27 พ.ย. 2556 ]  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๔  เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     1973      1974      1975     (1976)     1977      1978      1979     ....หน้าสุดท้าย >> 2,037
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,410,522 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com