เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 628 ลว 26 ม.ค. 2565 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/2564 ลว 26 ม.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือก ผช.ผจก.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผจก.สถานธนานุบาลของ อปท.  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 626 ลว 26 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 560 ลว 25 ม.ค.2565 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/2567 ลว 26 ม.ค. 2565 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.2/ว 599 ลว 26 ม.ค. 2565 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 2,037
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,410,480 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com