เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.4/ว 600 ลว 26 ม.ค. 2565 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาอบต.ครั้งแรก  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 46 ลว 25 ม.ค. 2565 ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 597 ลว 26 ม.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 3  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 562 ลว 25 ม.ค. 2565 ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 46 ลว 25 ม.ค. 2565 ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหัวถนน และเทศบาลตำบลเกาะจันทร์  [ 26 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 45 ลว 25 ม.ค. 2565 ส่งมอบเกียรติบัตร และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมประเมินความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน  [ 25 ม.ค. 2565 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 2,037
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,410,612 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com