เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.3/ว 650 ลว 27 ม.ค. 2565 โครงการร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.2/ว 625 ลว 26 ม.ค. 2565 การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 648 ลว 27 ม.ค. 2565 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิฯประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 และผลการประเมิณความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 647 ลว 27 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 649 ลว 27 ม.ค. 2565 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
ชบ 0023.3/ว 50 ลว 26 ม.ค. 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,037
     
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,410,606 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com