เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
สมาชิกสภา
 


นายธนพล นุตตานนท์
ประธานสภาเทศบาล
โทร. 038-055499 ต่อ 339
 


นายทวิช อรัญคีรี
รองประธานสภาเทศบาล
โทร. 081-3447185


นางสาวสุรีย์ อัตตสรรค์สาธิต
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร. 038-055499 ต่อ 237
 
สมาชิกสภา
 


นายทวิช อรัญคีรี
สมาชิกสภา เขต 1
โทร. 081-3447185


นายอภิชัย พยุงวงษ์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร. 081-8653206


นายสมพิศ แจ่มเพ็ชร
สมาชิกสภา เขต 1
โทร. 081-9492728


นายวัลลภ สุดสงวน
สมาชิกสภา เขต 1
โทร. 081-7611561


นายชลิตร ดุลยพิจารณ์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร. 089-8342829


นายสำเนา ถ้วนทรัพย์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร. 086-5409160
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,333,629 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com