เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 


 
รับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาป่า  
 

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาป่า สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการยามเจ็บป่วย ปีละไม่เกิน 2 ครั้งๆละ 800 บาท  กรณีเสียชีวิต ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือค่าจัดการศพพร้อมพวงหรีด จำนวน 1,500 บาท
  
คุณสมบัติของสมาชิก
1) เป็นบุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป  
2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลนาป่า อย่างน้อย 6 เดือน  
3) มีความประพฤติดี  ไม่วิกลจริต  ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดร้ายแรง ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารการสมัคร  ดังนี้
1) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
2) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ
3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2 รูป  
4) ค่าสมัครแรกเข้า        จำนวน  20  บาท
5) ค่าบำรุงรายปี จำนวน 100 บาท
หมายเหตุ  สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าบำรุงรายปีๆ ละ 100 บาท  ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

กรณีเจ็บป่วย  เอกสารที่ใช้เบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
1) ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2) ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานที่แสดงว่า พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 คืน
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ  จำนวน 1 ฉบับ

กรณีสมาชิกมอบให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน ต้องใช้เอกสารของผู้รับมอบ ดังนี้
         1) สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน 1 ฉบับ  
         2) สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ


กรณีเสียชีวิต  เอกสารที่ใช้เบิกค่าช่วยเหลือจัดการศพ ดังนี้
1) สำเนาใบมรณบัตร  จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ  จำนวน 2 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้านของของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและของผู้ขอรับเงินช่วยเหลือ  จำนวน 2 ฉบับ


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลนาป่า
โทร.038-055499 ต่อ 147-150

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2563 เวลา 13.54 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 13.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 1691 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 12,259,703 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com