เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          ด้วยในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน นั้น
          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552) ข้อ 25 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน
  
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                       ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
                                                                 นายธนพล  นุตตานนท์
                                                           ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09.22 น. โดย คุณ ณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา

ผู้เข้าชม 179 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 537,145 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com