เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปี พ.ศ. 2563  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมรับฟังความคิดเห็นรวมถึงปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ แล้วนำไปจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ได้มีบทาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

-ชุมชนนาเขื่อน
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1298161190367632

-ชุมชนบ้านท้องคุ้งและชุมชนบ้านหนองทราย
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1298286127021805/

-ชุมชนบ้านนาล่าง
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1298836310300120

-ชุมชนปืนใหญ่สามัคคี
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1305782106272207

- ชุมชนบ้านบ่อมอญ
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1309622252554859

- ชุมชนปริณดาสังกะสี
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1309633345887083/

- ชุมชนบ้านทุ่งบางกระแบง
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1309645152552569/

- ชุมชนแฟมิลี่แลนด์ ชุมชนบ้าหนองยายรัก
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1309654299218321/

- ชุมชนอิสเทิร์นแลนด์
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1315133315337086/

- ชุมชนบ้านหนองพะเนียง
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1315127965337621/

- ชุมชนบ้านไร่บน และชุมชนบ้านหนองบอน
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1315116365338781/

- ชุมชนบ้านนานอก
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1315138078669943/

- ชุมชนบ้านนาขัดแตะ
 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 15.20 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 783,070 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com