เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรอง ตรอจสอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับสิทธิคนพิการที่ควรจะได้รับ รวมทั้งสอบถามปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562

วันที่ 7-10 มกราคม 2563

วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1320612484789169/

วันที่ 10-13 มีนาคม 2563
https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1329207137263037/

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 10.55 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 835,469 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com