เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2562  
 

เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคขึ้น ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อน พัฒนาสถานประกอบการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร และสร้างเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยจัดให้มีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ โรงอาหารในพื้นที่ ได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง
2.โรงเรียนท้องคุ้ง
3.โรงเรียนวัดนาเขื่อน
4.โรงเรียนนาป่ามโนรถ
5.โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
6. ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
7.โฮมโปร

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 11.35 น. โดย คุณ ณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา

ผู้เข้าชม 436 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 537,075 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com