เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 4 เทศบาลตำบลนาป่า ได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาป่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาป่าเกิดความตระหนัก มีความรู้ สามารถเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรู้ในการจัดทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง และสามารถทำหน้ากากอนามัยใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังมีการระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยนายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าและประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาป่า เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนและจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

https://www.facebook.com/429681480548945/posts/1328542040662880/

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16.59 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 835,505 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com