เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
การตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมคืนผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหนองพะเนียง 10 เชื่อมต่อถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                       ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมคืนผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหนองพะเนียง 10 เชื่อมต่อถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมคืนผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหนองพะเนียง 10 เชื่อมต่อถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท บ้านมงคล การโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า     ตามสัญญาจ้างเลขที่ 32562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)    เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมคืนผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหนองพะเนียง 10 เชื่อมต่อถนนท้องคุ้ง-หนองรี ซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 21 มีนาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
           
                                      ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562

                                           นายสามารถ   สุขสว่าง
                                         นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 16.21 น. โดย คุณ ณัฏฐนันท์ ขันสุวรรณา

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 397,563 เริ่มนับ 8 มี.ค. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com