เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ขอแจ้งยกเลิกกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลนาป่า  
 

     ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในเขตเทศบาลตำบลนาป่านั้น  ต่อมามีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 โดยขอให้งดการจัดกิจกรรมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
      ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงสุขภาพประชาชน กองสาธารณสุขฯ ขอแจ้งยกเลิกกำหนดกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลนาป่า ออกไป และหากสถานการณ์ดีขึ้น จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 17.33 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 835,560 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com