เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดรายละเอียด
 
ประชาสัมพันธ์การพ่นสารเคมีกำจัดยุง เทศบาลตำบลนาป่า  
 

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลนาป่า  ได้จัดทำแผนดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลนาป่า  โดยจัดกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ซึ่งการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลนาป่า มี  2 วิธีหลักๆ คือ การพ่นหมอกควัน และการพ่นสารเคมีฝอยละออง ULV ชนิดติดท้ายรถยนต์    

1. การพ่นหมอกควัน  หลักการทำงานจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเผาไหม้เป็นความร้อนช่วยในการแตกตัวของน้ำยาเคมีออกเป็นละอองเม็ดเล็กๆ  เมื่อสารเคมีแตกตัวจะถูกแรงลงเป่าทำให้ฟุ้งกระจายในรูปหมอกควัน  การพ่นหมอกควันจะกำจัดยุงได้ดีนั้น จะต้องปิดอบควันในบ้านอย่างน้อย 30 นาที คนและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดจะต้องออกมาอยู่นอกบ้าน และควรเก็บเสื้อผ้า อาหาร ให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสารเคมี

2. การพ่นฝอยละออง ULV หลักการทำงานของเครื่องพ่นคือใช้แรงกดอากาศทำให้น้ำยาเคมีที่มีความเข้มข้นสูงแตกตัวเป็นละอองฝอยละเอียดขนาดเล็กมากกว่า 50 ไมครอน ฟุ้งกระจายไปในอากาศ   ซึ่งวิธีการนี้จะมองไม่เห็นละอองน้ำยา และอาจทำให้รู้สึกว่าไม่ได้พ่นน้ำยา (เพราะไม่เห็นเป็นหมอกควัน)  ประสิทธิภาพของการพ่นฝอยละออง ULV สารเคมีที่ใช้พ่นเป็นแบบความเข้มข้นสูง (เพราะใช้ตัวทำละลายน้อยกว่า) ใช้พ่นปริมาณน้อย แต่สามารถคลุมพื้นที่ได้มากกว่าการพ่นหมอกควัน และใช้ประโยชน์ของละอองน้ำยาเกือบทุกเม็ดในการกำจัดยุงบินได้ และไม่เกิดหมอกควันสร้างความรำคาญ ไม่ทิ้งกลิ่นเหม็นและคราบน้ำมัน  และ

ทั้งนี้  โรคไข้เลือดออก สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว  หลักการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญคือต้องไม่ให้ยุงกัด  การลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ซึ่งจะต้องทำให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดทั้งปี  ส่วนการพ่นสารเคมีนั้นไม่ได้เป็นวิธีหลักเพื่อป้องกันการระบาดของโรค แต่เป็นวิธีการตัดวงจรการระบาดเท่านั้น  และการพ่นเคมีบ่อยๆ   โดยไม่จำเป็นจะทำให้ยุงดื้อต่อสารเคมี ซึ่งจะเกิดผลเสียหายอย่างยิ่งในการควบคุมการระบาดของโรคในอนาคต

ดูรายละเอียดแผนกำหนดการฉีดสารเคมีกำจัดยุง
https://drive.google.com/open?id=1FVJfU9kcl7QdefcceLjj9ouj4Ue1EULa

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 12.31 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 197 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,039,724 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com