เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 11 แยกขวา เข้าบ้านคุณวิสูตร สุกใส หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                      ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 11 แยกขวา เข้าบ้านคุณวิสูตร สุกใส หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

               ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 11 แยกขวา เข้าบ้านคุณวิสูตร สุกใส หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท บ้านมงคล การโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/๒๕62  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน นั้น
               บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยราษฎร์อุทิศ 11 แยกขวา เข้าบ้านคุณวิสูตร สุกใส หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


                                               (นายสามารถ   สุขสว่าง)
                                            นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 10.37 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5645 ถึง 6 , 0-3805-5576
จำนวนผู้เข้าชม 470,892 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com