เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยยูงทองพัฒนา 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                
                                ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยยูงทองพัฒนา 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


                 ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยยูงทองพัฒนา 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท บ้านมงคล การโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 จำนวนเงิน 113,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน นั้น
                บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยยูงทองพัฒนา 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 113,000.- บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

             ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

                                            (นายสามารถ   สุขสว่าง)
                                           นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 13.39 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 537,063 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com