เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตและติดตั้งการ์ดเรล บริเวณถนนทุ่งบางกระแบงแยกซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


                                  ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตและติดตั้งการ์ดเรล บริเวณถนนทุ่งบางกระแบงแยกซ้าย   หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

              ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตและติดตั้งการ์ดเรล บริเวณถนนทุ่งบางกระแบงแยกซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท บ้านมงคล การโยธา จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 187,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วัน นั้น
               บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตและติดตั้งการ์ดเรล บริเวณถนนทุ่งบางกระแบงแยกซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 187,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น.

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

             ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
                                            (นายสามารถ   สุขสว่าง)
                                            นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 13.44 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 537,115 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com