เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ เทศบาลตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลนาป่าได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาป่า เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์มาประยุกต์ ปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มความสามารถ ทักษะ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และการให้บริการประชาชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน ให้มีความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความรัก และความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตำบลนาป่าต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 11.47 น. โดย คุณ จารุวรรณ อิ่มสุวรรณ

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 586,379 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com