เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยหมู่บ้านอุ่นเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                                  ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
                           เรื่อง การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยหมู่บ้านอุ่นเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

                           ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอยหมู่บ้านอุ่นเรือน หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย บริษัท นพรัตน์ คอนสตรัคชั่น และพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จำนวนเงิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 สิงหาคม 2563 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นั้น
                            บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างบริษัท นพรัตน์ คอนสตรัคชั่น และพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

             ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563

                                             นายสามารถ สุขสว่าง
                                          นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 11.35 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,093,644 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com