เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

                        สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มูลนิธิทวี บุญยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน แต่เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4  ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด มีมูลค่าทุนละ 5,000 บาท จังหวัดละ 1 ทุน เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง
                      
                       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจที่จะขอรับทุนได้ทราบ และหากมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีโดยตรง ภายในวันที่ 17 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_229401_1.pdf

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 11.57 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,153,881 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com