เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการดวงตาแจ่มใสปลอดภัยจากโรคตาในวัยผู้สูงอายุ  
 

เทศบาลตำบลนาป่า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาป่า จัดทำโครงการดวงตาแจ่มใสปลอดภัยจากโรคตาในวัยผู้สูงอายุ เพื่อให้คำปรึกษา คัดกรอง เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคเกี่ยวกับตา อาทิเช่น โรคต้อกระจก โรคต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ภาวะเบาหวานขึ้นตา และปัญหาเกี่ยวกับตา จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องตรวจจักษุ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี แก่ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลนาป่า จำนวน 400 คน เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ได้รับการตรวจคัดกรองและส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามสิทธิที่โรงพยาบาลชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดกิจกรรมอบรมความรู้และตรวจคัดกรองโรคทางตา ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง หมู่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

รับสมัครลงทะเบียนการคัดกรองโรคทางตา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2562 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า โทร. 038-055-645 ต่อ 106

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 15.03 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 586,406 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com