เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ  
 

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลรักษาตู้น้ำดื่มอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและประชาชนได้บริโภคน้ำสะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี
       เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 จึงขอเลื่อนกิจกรรมในวันที่ 21 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ และจะแจ้งกำหนดการใหม่อีกครั้ง


     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า โทรศัพท์หมายเลข 0-3805-5499 ต่อ 320  

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 14.28 น. โดย คุณ เสกสรรค์ ปี่ไทย

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 15.07 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,365,033 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com