เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
โครงการจัดงานวันวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562  
 


เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย กองการศึกษา จัดโครงการจัดงานวันวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้อง โดยมี นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

การจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ ในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลถึงช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยแบ่งการประกวดและแข่งขันออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันคนเก่ง การประกวดปั้นดินน้ำมัน ระดับอนุบาล การประกวดการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับอนุบาล การประกวดวาดภาพ ระดับอนุบาล ถึง ช่วงชั้นที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3การประกวดเล่านิทาน ระดับอนุบาล ถึง ช่วงชั้นที่ 3การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ระดับอนุบาลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการประกวดแดนซ์เซอร์ ระดับประถมศึกษา

การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนวัดท้องคุ้ง โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร โรงเรียนวัดนาเขื่อน โรงเรียนนาป่ามโนรถและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันทางวิชาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และโรงเรียนแสนสุข คณะกรรมการผู้จัดงานต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1170627119787707&type=3

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 11.40 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,007,187 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com