เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง กรณีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                                              ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
                                 เรื่อง  ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง กรณีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)
                        
                                                      -------------------------------------------

                 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชบ0023.7/ว2569 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 112 คน ยอดสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 2,265 คน นั้น

      เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลนาป่า จึงขอปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป

               ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่าขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ไม่ออกนอกที่พักอาศัยหากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณในความร่วมมือ


สอบถามเพิ่มเติม กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่า
โทร. 038-055499 ต่อ 234

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 13.33 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 142 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,949,240 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com