เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ปีงบประมาณ 2564  
 

💙มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
...เมื่อ วันที่ 7 และ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า พร้อมด้วย นายกัมพล สุขสว่าง กำนันตำบลนาป่า ได้บริจาคน้ำดื่มพร้อมทั้งลงพื้นที่ดำเนินการมอบถุงยังชีพ “กองทุนชลบุรีต้องรอด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า จำนวน 50 ถุง

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set?vanity=429681480548945&set=a.1666569173526830


💙มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
...วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี ร่วมกับ บริษัทเอส.วาย.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวัรสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่ตำบลนาป่า นำโดย นายกัมพล สุขสว่าง กำนันตำบลนาป่า พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนตำบลนาป่า ร่วมกันมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลนาป่า จำนวน 80 ถุง และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1666538796863201💙ประมวลภาพการลงพื้นที่มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยติดเตียงตำบลนาป่า
...นายสามารถ สุขสสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ธวัชไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรี, นางเบ็ญจา อุมชนะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นางสาวตะวัน ทองทองหลาง รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลนาป่า ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกัมพล สุขสว่าง กำนันตำบลนาป่า มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19  ในเขตพื้นที่ตำบลนาป่า จำนวน 89 ราย ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตามวัตถุประสงค์ของโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ที่สนับสนุนกิจกรรมชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1682902818560132💙ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
...วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสามารถ สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ได้มอบหมาย นางสาวสุภาวดี ธวัชไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่า และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสมโภชน์ ไขรัศมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ พันโทไปรวิทย์ ลำน้อย ผู้บังคับกองพันทหารใหญ่ที่ 21 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลนาป่า เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมนำแพมเพิส สิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1695318530651894💙รับมอบการสนับสนุนจาก บริษัทโตโยต้า นครชลบุรี จำกัด
...วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย นายกสามารถ สุขสว่าง และผู้นำผู้ชุมชนตำบลนาป่า ร่วมรับมอบการสนับสนุนข้าวสารจำนวน 100 กิโลกรัม ถุงผ้า และร่ม จาก บริษัทโตโยต้า นครชลบุรี จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลนาป่า และ บริษัทโตโยต้า นครชลบุรี จำกัด ได้สนับสนุนรถยนต์เพื่อใช้เป็นรถปฏิบัติการในภารกิจต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดย นายกสามารถ สุขสว่าง ได้ส่งต่อรถยนต์ดังกล่าวให้กับผู้นำชุมชนตำบลนาป่า เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การรับ-ส่งบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งมอบของเพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลนาป่าที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1752323878284692💚นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ มอบถุงยังชีพ
...วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย นายกสามารถ สุขสว่าง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า ร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี จำนวน 300 ถุง และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพดังกล่าวให้แก่ประชาชนตำบลนาป่า ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1756128164570930💚กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพ
...วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย นายกสามารถ สุขสว่าง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาป่า และกำนันตำบลนาป่า ร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี และได้ร่วมกันลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพดังกล่าวให้แก่ประชาชนตำบลนาป่า ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1756128164570930💚 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากCOVID-19
...วันที่ 23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาป่า นำโดย นายกสามารถ สุขสว่าง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลนาป่า มอบถุงยังชีพของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ตำบลนาป่า เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1763516887165391
 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 11.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,281,356 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com