เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ดำเนินการต่อใบอนุญาตฯก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  
 


        ด้วยตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนมาก ประกอบกับถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตจะสิ้นอายุ อาจเป็นเหตุให้เสียสิทธิในการจำหน่ายสุรา หากร้านค้าที่จำหน่ายสุราอยู่ในแนวเขตพื้นที่ห้ามจำหน่ายสุรา (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
       สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ในพื้นที่รับผิดชอบที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุมาดำเนินการต่อใบอนุญาตเป็นการล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 หรือหากได้รับใบเตือนการต่อใบอนุญาตจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 สามารถนำใบเตือนนั้นไปชำระค่าใบอนุญาตได้ที่จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขา หรือที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2562 เวลา 14.28 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,006,655 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com