เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ปฎิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 2563
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
ดูภาพประกาศ
ดูโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     ตามที่เทศบาลตำบลนาป่าได้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ท่าน เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการโดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารระบบ e-payment โดยจะจ่ายให้ท่านในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด นั้น

     ในการนี้ เทศบาลตำบลนาป่า ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคนทราบว่า การดำเนินงานดังกล่าว เทศบาลตำบลนาป่าดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและโอนเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการทุกท่าน โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิก่อนทำการเบิกจ่ายในหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ได้รับความสะดวกเหมือนเช่นเคย และขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการจะต้องตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคาร ในวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยนำสมุดบัญชีธนาคารไปปรับให้เป็นปัจจุบัน หากพบว่าไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ จะต้องนำสมุดบัญชีธนาคาร และบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า เพื่อจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-055499 ต่อ 147

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 733,518 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com