เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การแปรรูปมะนาว)  
 

   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนาป่า ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาป่า ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การแปรรูปมะนาว) “โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ในวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาป่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้เพิ่มทักษะด้านการเกษตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาอาชีพมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวมีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในพื้นที่ให้มีช่องทางเพิ่มมูลค่าชองผลผลิตในช่วงที่มะนาวมีราคาตกต่ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้นำเกษตรกร เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ รวมจำนวน 50 คน

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1263429903840761&type=3

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 16.00 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 783,111 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com