เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพรประจวบฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

            ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพรประจวบฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยบริษัท ที.อาร์.วาย.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงิน 1,209,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่           7 กรกฎาคม 2564 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นั้น
             บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพรประจวบฟาร์ม หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 1,209,800 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 11.40 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,281,359 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com