เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
เชิญชวนเข้ารับอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564  
ดูภาพประกอบ
ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ดูภาพประกอบ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

            กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลนาป่า เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (ตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561) เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร เป็นการเฝ้าระวัง  ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลของสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร และตรวจติดตามให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง
            ✔️สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองเพื่อแนบในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตประจำปี
            ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ไม่ผ่านการรับรองการอบรมตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร จะไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตประจำปีได้

    📢 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครประกอบด้วย
1. ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  จำนวน 1 ชุด
2.บัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ หนังสือเดินทาง (PASSPORT)
3.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป

☎ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า โทร.038-055-499 ต่อ 320  หรือติดต่อผู้ประสานงานการจัดประชุม นางสาวเมรี  ศรีหริ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล โทรศัพท์ 091-7390622

        📌ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า กำหนดการฝึกอบรม ดังนี้
      -สำหรับผู้ประกอบการ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 -17.00 น.
      -สำหรับผู้สัมผัสอาหาร วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 -12.30 น.

          

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 10.51 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 258 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,709,773 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com