เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  
 

        ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรี ว่า กระทรวงสาธารณะสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 กำหนดให้กวาวเครือทุกสายพันธุ์เป็นสมุนไพรควบคุมและให้ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา หรือขนย้าย และศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมต้องมีการแจ้งต่อนายทะเบียน ตลอดจนผู้ใดที่ประสงค์ทำการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะกระทำมิได้เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

       เพื่อให้การแจ้งการครอบครองสมุนไพรควบคุม และการศึกษาวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เทศบาลตำบลนาป่า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://qrgo.page.link/xfGHg รายละเอียดปรากฏตามที่ไฟล์ที่แนบพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 11.38 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 50 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,709,705 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com