เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 

            เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับดูแลของรัฐ เปิดทำการเรียนการสอนในชั้นระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง และคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ทั้งภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี) เวลา 08.30 – 15.30 น. และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์) เวลา 08.30 – 18.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

       ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 นี้ เทศบาลตำบลนาป่าจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 11.44 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,709,686 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com