เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ประจำปี 2564  
 


...วันที่ 18-22 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่า ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาป่า ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้ในการดำเนินงานตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม กำกับและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้คงคุณภาพและพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อและประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีสุขภาพดี

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=429681480548945&set=a.1592422447608170

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 17.21 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,121 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com