เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่  
 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสามารถ  สุขสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลตำบลนาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า โดยมีการอบรบเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต และยกระดับในการปรับปรับพัฒนาผลการประเมิน ITA ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 22.33 น. โดย งานบริการและเผยแพร่วิชาการ1

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,798,369 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com