เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดาดคอนกรีตห้วยบริเวณแนวเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                 ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดาดคอนกรีตห้วยบริเวณแนวเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชชาวรี เป็นคู่สัญญากับทางเทศบาลตำบลนาป่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563     จำนวนเงิน 2,104,881 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่  19 พฤศจิกายน 2563 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วัน นั้น

              บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดาดคอนกรีตห้วยบริเวณแนวเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้ขอรับเงินงวดสุดท้ายเป็นเงิน 2,104,881 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้นัดคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 12.45 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,085 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com