เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อCOVID-19  
 

📢📢ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลนาป่า
...เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในพื้นที่ตำบลนาป่า ขณะนี้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเทศบาลตำบลนาป่าได้ลงพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ผิวสัมผัสของสถานที่เสี่ยงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  กรณีหากมีความจำเป็นในการใช้เครื่องพ่นฆ่าเชื้อจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาตามสภาพของพื้นที่เสี่ยงนั้น ๆ  และขอย้ำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อด้วยตนเองเนื่องจากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เชื้อฟุ้งกระจาย

2. ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่พักอาศัยหรือเดินทางไปยังสถานที่ตามประกาศข้อมูลสถานที่เสี่ยงจังหวัดชลบุรี หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ขอให้ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 และให้กักตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  

3. มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ได้แก่ น้ำยาฆ่าเชื้อ  ถุงมือทางการแพทย์ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์

...ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่า ขอให้ประชาชนทุกท่าน อย่าตื่นตระหนก โดยขอให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์จากแหล่งข่าวที่เชื่อได้ และเพิ่มความเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

✔อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสต้องใส่ ไปไหนต้องใช้แอปหมอชนะ และอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่เข้าออกสถานที่ต่างๆ

💙ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก​เทศบาลตำบลนาป่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 เม.ย. 2564 เวลา 11.31 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,802,732 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com