เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศเลื่อนการมอบตัวและเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปี 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง  
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                                      ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
เรื่อง เลื่อนการมอบตัวและเปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปี 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง
---------------------------------------------------------------------------

                 ด้วยขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ตรวจพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ วันที่ 19 เมษายน 2564  จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 98 คน ยอดสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,283 คน ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี นั้น

                เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลนาป่า จึงเลื่อนการมอบตัวและเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง ประจำปีการศึกษา 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด จะประกาศให้ทราบต่อไป

                ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาป่า ขอความร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ไม่ออกนอกที่พักอาศัยหากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด และขอขอบคุณในความร่วมมือ


สอบถามเพิ่มเติม กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่า
โทร. 038-055499 ต่อ 234

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14.06 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 175 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,802,895 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com