เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
ดาวน์โหลดประกาศ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

               ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)

         เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ออกไปอีก 2 เดือน ดังนี้

                 เทศบาลตำบลนาป่า จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี

1. การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนสิงหาคม 2564
2. การผ่อนชำระภาษี ขยายเวลาออกไป
    งวดที่1 ภายในเดือนสิงหาคม 2564
    งวดที่2 ภายในเดือนกันยายน 2564
    งวดที่3 ภายในเดือนตุลาคม 2564
3. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนกันยายน 2564
4. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดิน ขยายเวลาออกไป ภายในเดือนตุลาคม 2564

ทั้งนี้ หากมีข้อสุงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาป่า โทร. 038-055499 ต่อ 153,155 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 14.13 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 862 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,635 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com