เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  
 

       ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาป่า ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำนาป่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น

        บัดนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่า ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ตำบลนาป่า ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 17.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 2,168,453 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com