เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
 
ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  
 

  ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566


          ด้วยคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 และประกาศ เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างและบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กำหนดให้ใช้แบบมาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง แบบตารางปริมาณงานก่อสร้าง และบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการกำหนดประเภทสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการคำนวณมูลค่าฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 ได้อย่างทั่วถึง

  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนผู้เสียภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ดังนี้

     เทศบาลตำบลนาป่า จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศเเจ้งรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ขยายเวลาออกไป ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
2. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์  ขยายเวลาออกไป ภายในวันที่ 1 เมษายน 2566
3.แจ้งประเมินภาษี ภายในเดือน เมษายน 2566
4.ชำระภาษี ภายในเดือน มิถุนายน 2566
5. การผ่อนชำระภาษี ขยายเวลาออกไป
             งวดที่ 1 เดือน มิถุนายน 2566
             งวดที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2566
             งวดที่ 3 เดือน สิงหาคม 2566
6. มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภาษี ขยายเวลาออกไป ภายในวันที่ ภายในเดือน กรกฎาคม 2566
7.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายเวลาออกไป ภายในเดือน สิงหาคม 2566

                เทศบาลตำบลนาป่า จึงประกาศแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดข้างต้น  

               หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 1  สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า หรือโทร.038-055499, ต่อ 153,155 และ 064-5862069 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2565 เวลา 13.34 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 146 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 10,012,872 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com