เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นาป่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และกรอบเวลาดำเนินการภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2567  
กรอบเวลาดำเนินการ
ลำดับภาพที่ 1/2
กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
ดาวน์โหลดกรอบเวลาดำเนินการ
ดาวน์โหลดกรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
กรอบเวลาดำเนินการ
กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

📢เทศบาลตำบลนาป่า ประกาศแจ้งให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เเละภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการกำหนดเวลาดำเนินการ

🏡ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
แจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ภายในเดือนมกราคม 2567
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์       ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567
แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี      ภายในเดือน เมษายน 2567
ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน   ภายในเดือน มิถุนายน 2567

💰ผ่อนชำระภาษีทีดินฯ  : มิถุนายน - สิงหาคม 2567
เบี้ยปรับ : ร้อยละ 10 ของค่าภาษี ชำระภาษีก่อนออกหนังสือแจ้งเตือน
ร้อยละ 20 ของค่าภาษี ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
ร้อยละ 40 ของค่าภาษี ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือน
เงินเพิ่ม : ร้อยละ 1 ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

📝 ภาษีป้าย
ผู้เสียภาษี : เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย
ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคมของทุกปี
ติดตั้งป้ายใหม่ : ยื่นแบบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ วันติดตั้งใหม่
ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การประเมินภาษีป้าย
-  ระยะเวลาการชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน
-  ไม่ยื่นแบบตามเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้าย  
-  ไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด เงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีป้าย  
💰อัตราภาษีป้ายใหม่ https://www.napachon.go.th/news_detail.php?id=4187

📢 เรื่อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
    เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง !! กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ว่าด้วยเหตุอันใด ที่ทำให้ภาษี เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานสำรวจ
ภายใน 60 วัน * นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง * (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567)
ตามมาตรา 33  พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 85 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 88 ผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


📌หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า
☎ โทร.038-055499, ต่อ 153,155 และ 064-5862069 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 11.05 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 184 ท่าน

 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 11,451,843 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com