เทศบาลตำบลนาป่า
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
รู้จัก
เทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
/หน่วยงานภายใน
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ระเบียบ/
กฎหมาย
LAW
แผน
PLANNING
ผลการ
ดำเนินงาน
PERFORMANCE
ติดต่อ
เทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร
 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2564  
 

        ตามที่เทศบาลตำบลนาป่า ได้ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  ลงวันที่ 19  มกราคม  2564 นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบด้านบน

-  หากตรวจสอบภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน เทศบาลตำบลนาป่าจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร  และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างให้ดำรงตำแหน่ง โดยให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ  มารายงานตัวเพื่อทำการประเมินสมรรถนะ ในวันอังคารที่  16  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า หากไม่มารายงานตัวในวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2564 เวลา 08.36 น. โดย งานประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 200 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3805-5499 โทรสาร : 0-3805-5484
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,047 เริ่มนับ 22 เม.ย. 2562
จัดทำโดย : NAXsolution.com